Pierre Kemp - Sikkels van licht

Stichting Dichter in Beeld is een stichting die zich ten doel stelt om (Limburgse) dichters en hun gedichten een fysieke plek te geven in het straatbeeld en landschap. Het werkgebied is Limburg en op termijn wellicht ook Belgisch-Limburg. Uitingsvormen kunnen zijn: een combinatie van poëzie en alle andere kunstvormen.

Dichter in Beeld wil een intermediair zijn tussen overheid, de dichter en zijn publiek, sponsoren, uitvoerend kunstenaars, etc.

Dichter in Beeld wordt gevormd door Sander Bisscheroux en Gijs van Elk.


Bij beschikking heeft de inspecteur der belastingen de stichting Dichter in Beeld aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8213.72.312).

Ons bankrekening nummer is: NL86 TRIO 0390 3815 86.

U kunt ons te allen tijde mailen: info@dichterinbeeld.nl

Ons adres is: Stg. Dichter in Beeld, t.a.v. Gijs van Elk, Akerstraat 111, 6417 BL Heerlen.

Zwerfkei Leo Herberghs

Gedenksteen dichter/schrijver Jan Hanlo onthuld:Hemelvaartsdag 2014

De poëtische zwerfkei voor Leo Herberghs is een project van Dichter in Beeld. DiB heeft tot doel dichters in de openbare ruimte onder de aandacht te brengen. Meer informatie over de zwerfkei van Leo Herberghs is te vinden op deze site onder Projecten bij Zwerfkei Leo Herberghs.


Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidies van Gemeente Heerlen, abp, Huis voor de Kunsten Limburg, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Elisabeth Strouven, L’Ortye Transport & Milieu, Letterkundig Centrum Limburg, Schunck* en de particuliere lettersponsors.

Vurige gedichten op de Markt in MaastrichtProjecten/Artikelen/2013/9/6_Vlammende_poezie,_nagloeiende_gedichten,_nagloeiend_in_de_geest.html

De ´eeuwige´ vlam bij het standbeeld van ingenieur Minckelers op de Markt van Maastricht brandt niet meer. Vanaf 5 september 2013 kan men de fakkel tijdelijk ontsteken door een muntstuk te gooien in een vuurautomaat bij het standbeeld. Men krijgt dan als dank één van de 16 gedichten cadeau. Op verzoek van gemeente Maastricht benaderde stichting Dichter in Beeld dichters van naam die enige band hebben met het zuiden in het algemeen en/of Maastricht in het bijzonder. Omdat de gedichten door de vuurautomaat op kassabonnetjes worden geprint, mocht het gedicht maximaal 5 regels en 30 woorden tellen. Enthousiast namen de uitgenodigde dichters deze opdracht aan. Onder hen is de Maastrichtse romanschrijver en columnist Ad van Iterson die bij deze gelegenheid als dichter debuteert.


De 16 gedichten voor de vuurautomaat bij het standbeeld van ir. Minckelers op de Markt van Maastricht zijn op deze site te vinden onder het label ‘Projecten’: Vlammende poëzie, vurige gedichten, nagloeiend in de geest.


Door Henry de Hoon, voorgelezen op L1 radio; Limburgs Land 14 september 2013


Bij de Caumerbeek in Heerlen ligt een zwerfkei. Die is daar niet door natuurgeweld gekomen. Zwerfkeien komen via allerlei wegen op hun ligplaats en deze kwam er door een gedicht.

Want op die kei staat een gedicht gegraveerd van de Heerlense dichter Leo Herberghs.  Leo heeft wat met de natuur en niet zo’n beetje ook. Hij ademt de natuur en die gedachten condenseren meteen in woorden. Zo ook met deze Literaire Zwerfkei. Een initiatief van de stichting ‘Dichter in Beeld’ maakte het mogelijk om een letter, of zelfs een woord te sponsoren, zodat Leo’s  gedicht over de Caumerbeek  op een zwerfkei kon worden gezet. Ik kan u trots melden dat ik de letter i in het woord ‘voltooid’ heb gesponsord. Ik ga niet het hele gedicht verklappen, dat moet u zelf maar eens gaan bekijken, daar aan de rand van het Aambos in Heerlen.

Leo gaf in een vraaggesprek aan dat hij het gedicht niet zelf had bedacht: dat had de steen gedaan. Want alles zat al in zo’n steen, van oudsher, ook al zag je het er niet aan. Een gedachte die me deed glimlachen. Leo heeft trouwens ook iets met beken, want bij het conservatorium in Maastricht hangt een plaquette met een gedicht over de Jeker. De beken voeren kennelijk ook al gedichten aan.

Bij de onthulling liepen we met zijn allen naar de Caumerbeek, waar wat water over de steen werd gegoten. Het gedicht werd mooi zichtbaar door het vocht en ik kon het niet laten om even mijn i, met het puntje, aan te raken. Dat was mijn letter. En die van Leo.  En van de steen natuurlijk.  Daar lag hij nou; waarschijnlijk ooit heen en weer geslingerd in een gletsjer lang geleden en bijgewerkt door de stroming van de Maas. Nu ligt hij bij een bescheiden beekje en wandelaars vragen zich af waar hij vandaan komt. Stenen hebben iets magisch, ook als er niks op staat. Misschien omdat ze er zo lang vóór ons al waren en ook nog lang na ons zullen zijn. We liften mee met hun onvergankelijkheid als we er een monument van maken.

Als je het gedicht op de steen leest, vertelt de steen een verhaal over de beek. Het leuke was, dat de mensen die bij de steen stonden, zelf ook ineens verhalen begonnen te vertellen. Sommige verhalen hadden wat met dichten te maken, of met water, of met stenen. En zo dacht ik ook aan een verhaal uit mijn jeugd; hoe we stenen dammen bouwden in de hemelbeek bij Geulle. De zwerfkei maakte dat je ging nadenken over het verleden, over waar je vandaan komt, of waar je naar toegaat. Het ging vanzelf, ik ging bijna geloven dat het waar was, wat Leo zei: het zit er allemaal al in, in zo’n steen. Je hoeft de woorden maar te laten komen.

Als er ooit een nieuwe ijstijd komt, wordt deze steen weer meegevoerd en komt over duizenden jaren misschien terecht in een museum. Dan hangt er een bordje bij met het opschrift: ‘Zwerfkei, tekst nog niet ontcijferd’. Zo blijven de gedichten van Leo nog lang spannend.

Zwerfkei door Henry de Hoon

Op zijn honderd-en-tweede geboortedag werd op 29 mei 2014 door Burgemeester Eurlings van Valkenburg een gedenksteen onthuld ter ere van de dichter/schrijver Jan Hanlo.De steen is van de hand van steen- en beeldhouwer Tycho Flore.

Tom America, die een aantal gedichten van Hanlo op muziek zette, bracht een ontroerende ode aan Hanlo. Vooral zijn voordracht van het gedicht Jossie maakte indruk. Wiel Kusters las een prachtig gelegenheidsgedicht voor en vertelde een boeiend verhaal over zijn kennismaking met Jan Hanlo.

Het literaire evenement rond deze onthulling vermocht een groot publiek te enthousiasmeren.

Hieronder een kleine foto-impressie.

Op zondag 1 juni 2014 zendt de vpro op radio 1 een radio documentaire uit over Jan Hanlo. Deze documentaire van Joost Wilgenhof begint om 21.00 uur en duurt een uur en is getiteld: Het beeld van Hanlo. Dichter in Beeld heeft een bijdrage aan deze documentaire geleverd.  Zie een artikel in de vpro-gids: http://boeken.vpro.nl/artikelen/2014/mei/Jan-Hanlo.html

Voorts wijst Dichter in Beeld op een geluidsfragment van L1: Eindelijk monument voor Jan Hanlo in Valkenburg: verslag Marc Teunissen - 30 mei 2014 | L1 | Nieuws en sport uit Limburg: http://www.l1.nl/audio/eindelijk-monument-voor-jan-hanlo-valkenburg-verslag-marc-teunissen-30-mei-2014

Gedicht dat zich Jan Hanlo herinnert


Het merkwaardige van het gedicht

is dat het verhoord wordt

ook als het niets vraagt

tot niemand zich richt


Nog niet geschreven

werd het door de pen gelezen

en voor afloop en uitleg

naar zichzelf verwezen


Misschien dat jan hanlo

mijn gedicht daarom

op zijn kop hield

toen hij had gezegd

dat hij het wilde zien


Ik denk dat hij zijn eigen luidste vers

op de muur heeft geschreven

de muur van het zwijgen van god,

waar geen sloper tegenop –


Wiel Kusters

Emma Crebolder winnaar Leo Herberghs Poëzieprijs 2015Projecten/Artikelen/2015/7/11_Leo_Herberghs_Poezieprijs_2015.html

Naar aanleiding van een interview met Emma Crebolder schreef de stadsdichter van Heerlen, Michelle Bracke, onderstaand gedicht. Ze droeg dit voor omlijst met een mooi verhaal over de prijswinnares tijdens het evenement rondom de LHPP.

Emma Crebolder droeg haar gedicht voor tijdens de uitreiking van de Leo Herberghs Poëzieprijs 2015. Onder het tabblad ‘Projecten’ vindt u meer informatie over de Leo Herberghs Poëzieprijs 2015 en de prijswinnares. Graag verwijzen we u daarnaar.

Gedichtendag 2016 : Anton Dautzenberg

Vanaf 15 december 2015 tot en met 3 februari 2016 was in Centre Ceramique een foto- en gedichtenexpositie te zien van 20 zuidelijke dichters. De portretfoto’s werden gemaakt door fotograaf Jean Scheijen. De dichters schreven een gedicht bij hun portretfoto. Aan de expositie Spiegelbeeld namen deel de dichters Maarten van den Berg, Huub Beurskens, Michelle Bracke, Chrétien Breukers, Frans Budé, Emma Crebolder, Frits Criens, Kreek Daey Ouwens, Hans Dekkers, Daan Doesborgh, Quirien van Haelen, Leo Herberghs, Leo Hermens, Rouke van der Hoek, Lucas Hüsgen, Sasja Janssen, Manuel Kneepkens, Wiel Kusters, Ton van Reen, Hans van de Waarsenburg en Amber-Helena Reisig. 


Klik op de afbeelding van Spiegbeeld (hieronder) en de portretten en gedichten zullen verschijnen. De vormgeving van het boekje is door Piet Gerards gemaakt. Dit een en ander in opdracht van Dichter in Beeld.


Gelijkenis hangt af, van weesen, dat sulx gaf

Bij de expositie verscheen een essay van schrijver Anton Dautzenberg. Dichter in Beeld vroeg hem een essay te schrijven met ‘spiegelbeeld’ als werktitel en ‘herinnering’ als thema. Dit is het thema van de Gedichtendag 2016. Het essay Gelijkenis hangt af, van weesen, dat sulx gaf is tijdens de expositie verkrijgbaar bij de balie van Centre Ceramique voor € 3,- of via Dichter in Beeld: info@dichterinbeeld.nl  Ook dit essay werd door Piet Gerards vormgegeven.


Op zondag  31 januari 2016 was er van 11-12.30 uur in Centre Ceramique een literaire activiteit met auteur Stefan Hertmans. Naast Stefan Hertmans treden op Frans Budé, Daan Doesborgh en Michelle Bracke. Zij droegen onder andere hun gedicht voor dat ze voor Spiegelbeeld hadden gemaakt.

Spiegelbeeld in Centre Céramique

Opening Jan Hanlo Poëziepad op 29 mei 2016 om 15.00 uur Chateau Sint Gerlach

Op 29 mei 2016 (geboortedag Jan Hanlo) werd het Jan Hanlo Poëziepad in de gemeente Valkenburg aan de Geul in gebruik worden genomen. Op die dag was er ter gelegenheid daarvan om 15.00 uur een evenement met onder andere Hanlo-toonkunstenaar Tom America  op Chåteau Sint Gerlach. de Heer Camille Oostwegel nam het pad in gebruik door de onthulling van een poëtische zuil op zijn landgoed.

Een verslag gelieve u op de pagina projecten aan te treffen onder het tabblad Jan Hanlo Poëziepad.

Dichter in Beeld heeft een foldertje gemaakt met een routebeschrijving van het Jan Hanlo Poëziepad. De beschrijving is verluchtigd met foto’s, opdat u nog makkelijker uw weg kunt vinden langs de diverse zuiltjes met gedichten van Jan Hanlo. We hopen dat u een aangename wandeling hebt. Jan Hanlo PP routefolder.pdf

Routebeschrijving Jan Hanlo Poëziepad in Valkenburg a/d Geul

Op 28 januari 2017 was het Gedichtendag. Elk jaar vragen wij een 'zuidelijke' dichter te reageren op het landelijke thema. We bieden u graag het gedicht Kribbe aan van Amber-Helena Reisig. Zij reageert daarmee op het landelijke thema Humor. Veel leesplezier. Klik op de link in de kop van dit artikel en u wordt doorgesluisd naar de pagina van Amber-Helena Reisig.


Een poëtische dag wenst u,


Stichting Dichter in Beeld

Uitnodiging uitreiking 4e Leo Herberghs Poëzieprijs

Op zaterdag 13 mei 2017 wordt de vierde Leo Herberghs Poëzieprijs (LHPP) uitgereikt door stichting Dichter in Beeld. Wie de winnaar is laten we nog even in het midden, maar het is een befaamde dichter. De winnende dichter ontvangt € 750,- en schrijft een kort gedicht dat door stichting Dichter in Beeld wordt uitgevoerd in een poëtische boomstam en geplaatst in het Limburgs landschap.  Vanaf 15.00 uur open deur. Er is gratis koffie, thee en literaire koek. Start literaire programma om 15.30 uur. Locatie: filmzaal Schunck* Glaspaleis (5e etage), 
Bongerd 18, Heerlen.
De Leo Herberghs Poëzieprijs wordt gedurende vijf jaar jaarlijks uitgereikt en is mogelijk gemaakt door een schenking van Leo en Cis Herberghs. Eerder wonnen Kreek Daey Ouwens (2014), Emma Crebolder (2015 en Maria Barnas (2016)) de prijs. De literaire boomstammen met hun dichtregels liggen in Voerendaal.

Initiatiefnemer van de Leo Herberghs poëzieprijs is:

De stichting Dichter in Beeld

Het project is mede mogelijk gemaakt door een gift van Leo en Cis Herberghs 

Sikkels van licht

De nacht in met Pierre Kemp

De hele maand december op Plein 1992 

 

Poëtische lichtprojecties met gedichten van Pierre Kemp sierden gedurende de donkere decembernachten het Plein 1992. De lichtprojecties waren te zien van 17 tot 24 uur. De titel ‘Sikkels van licht’ is ontleend aan het gedicht Vrijdagavond van Kemp. Kemp hield van kleuren. In zijn nachtgedichten speelt dan ook de maan een grote rol.

De nachtelijke lichtprojecties van maangedichten van Kemp op Plein 1992 vond plaats van 1 tot en met 31 december in het kader van het Pleinenplan van gemeente Maastricht.

 

Project Sikkels van licht werd mede mogelijk gemaakt door de ondernemers van Plein 1992, Centre Ceramique, stichting Dichter in Beeld, Houben Mediatechniek, BICmultimedia.nl, Elisabeth Strouven Fonds, Brand Cultuurfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over de inhoud van het project kunt u meer lezen onder het hoofdstuk ‘Projecten’ van deze site. Tot 1 januari 2011 heeft de projectie Plein 1992 in een poëtisch licht gezet.


Hieronder een YouTube-filmpje van de projectie, mogelijk gemaakt door het Elisabeth Strouven Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De gedichten verschijnen, prachtig vormgegeven,een voor een. Dichter in Beeld wenst u veel kijk- en leesplezier.