Aanleiding
Op 29 mei (Hemelvaartsdag) 2014 is in Valkenburg een monument ter ere van Jan Hanlo geopend. Vlak bij de locatie van de vroegere portierswoning, waar hij een groot deel van zijn leven heeft gewoond.  De mooie bijeenkomst werd opgeluisterd door bluesmuziek in Jan Hanlo-stijl, het voorlezen van een gelegenheidsgedicht door Wiel Kusters, een gesprek met Tycho Flore, maker van het monument, met een vertegenwoordiger van een van de huidige bewoners van het Stiena Ruijperspark en met een bestuurslid van Dichter in Beeld. De officiële opening werd verricht door de heer Eurlings, burgemeester van Valkenburg. En deze laatste daagde ons uit nog een stap te zetten ter herinnering van Jan Hanlo: zou het geen aardig idee zijn om een Jan Hanlo-route met een aantal van zijn mooie gedichten te maken? Doorpratend zijn nog een aantal gedachten geopperd o.a. om Chateau St. Gerlach erbij te betrekken.
In het bestuur van Dichter in Beeld zijn de mogelijkheden besproken en is besloten te gaan werken aan het project onder de conditie van medewerking van Camille Oostwegel, hotelier en eigenaar van St. Gerlach. In een bespreking op 23 juni 2014 heeft Camille Oostwegel zijn medewerking toegezegd. Hij zorgt voor een deel van de financiering via zijn eigen bedrijf en via inschakeling van zijn netwerk. Verder zal hij een gedicht voorstellen voor een plaats op zijn eigen terrein en mag hij voor verdere inzet bevraagd worden indien nodig.
Keuze van de route
De exacte route is intussen bepaald, en zal in ieder geval St. Gerlach en het Stiena Ruijperspark aandoen. In de bijlage ‘Routevoorstel Hanlo-Poëziepad’ is de route aangegeven.
Langs de route komen 6 zuilen met gedichten van Jan Hanlo.  Deze zuilen zijn gelijk aan de zuilen met gedichten die al langs de Geul staan (zie foto op de het voorblad van deze notitie). Met de organisatie die laatstgenoemde route heeft gerealiseerd is contact hierover geweest. Ze juichen het initiatief van DiB toe en hebben medewerking toegezegd. Een dergelijke zuil kost compleet met gegraveerd gedicht en inclusief plaatsing ongeveer € 600.
De route zal worden beschreven en samen met de gedichten in een publicatie worden uitgegeven. De gedichten die op de zuilen komen te staan zijn aan deze notitie gehecht als bijl

misschien ook interessant

terug naar boven