Lofzang
Op een gedenkwaardige en mooie lentedag in mei 2022 kon eindelijk het kunstwerk 'Beekzang' in gebruik genomen worden. In zijn korte toespraakje noemde Gijs van Elk, secretaris/penningmeester van Dichter in Beeld een paar redenen waarom het zo lang duurde. Naast corona was ook de aanvraag van een vergunning hier debet aan. Deze aanvraag, die door de gemeente Beverwijk met de grootst mogelijk zorgvuldigheid en spoed werd behandeld, was noodzakelijk nu het kunstwerk in Park Scheybeeck werd gesitueerd, een andere plek dan de oorspronkelijk gedachte plaats. Ook thans over een beek, maar deze loopt, nagenoeg onzichtbaar, onder het pad in in park door. Het zij zo. Naar onze mening een nog mooiere plaats dan de oorspronkelijke.
' Geachte dames en heren,
Ik ben blij u hier aan te treffen. Het is wat Dichter in Beeld betreft een memorabele dag. Door allerlei omstandigheden, niet in de laatste plaats door corona, kan het kunstwerk Beekzang van het gedicht van Hans Tentije pas na ruim twee jaren geopend worden. Destijds togen Gert Boonekamp en ik, Gijs van Elk, ( a.k.a. de 2 G’s) naar Beverwijk. De coronacrisis was net uitgebroken, in het gemeentehuis mochten we geen handen schudden, hetgeen ‘per ongeluk’ toch gebeurde. Een toen nog wat onwennige situatie.
We werden hartelijk en enthousiast ontvangen, onder andere door de 2 J’s (Jaap Velserboer en Jaap Tesselaar). Uit een door de gemeente uitgeschreven prijsvraag werden twee ontwerpen geselecteerd, waarvan het ene ‘Beekzang’ van Maud van Gool thans ingezegend wordt. Het andere van Tim Ayres ‘Van over zee’ hebben we (en ik spreek hier als penningmeester van Dichter in Beeld) geparkeerd omdat we de financiën niet voor elkaar kregen.  
Niettemin wil ik graag de donateurs van Beekzang bedanken voor hun gulle bijdrage. Hen komt de eeuwige poëtische roem toe. De grootste bijdrage kwam van de gemeente Beverwijk. Maar ook het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Adriaan Roland Holstfonds, het Lira-fonds (stichting Literaire Rechten Auteurs) en last but not least de stichting Kunst en Cultuur Beverwijk waren gul. Hartelijk dank daarvoor.
Gert Boonekamp is onze postiljon d’amour, zal na mijn prozaïsche bijdrage een veel poëtischer verhaal houden. Samen communiceren we nog met 2 G, waar 5 G tegenwoordig de norm is. Het gaat ons, oude mannen, goed af met 2G. G 2 doet het zakelijke deel en laat zich door zijn muze G 1 influisteren over het poëtische.
Graag nodig ik G 1, Gert Boonekamp uit zijn lof te (praat)zingen. Laat u betoveren.' 
Gijs van Elk
Jaap Velserboer speecht
Jaap Velserboer speecht
Jaap Velserboer
Jaap Velserboer
Jaap Velserboer
Jaap Velserboer
Jaap richt zich tot Maud van Gool
Jaap richt zich tot Maud van Gool
Maud van Gool, kunstenaar
Maud van Gool, kunstenaar
Maud vab Gool
Maud vab Gool
Gijs van Elk introduceert Gert Boonekamp
Gijs van Elk introduceert Gert Boonekamp
Gert Boonekamp richt zich tot Hans Tentije
Gert Boonekamp richt zich tot Hans Tentije
Gert Boonekamp
Gert Boonekamp
Hans Tentije
Hans Tentije
Hans Tentije
Hans Tentije
Hans Tentije
Hans Tentije
Wethouder Cultuur Beverwijk
Wethouder Cultuur Beverwijk
Wethouder Brigitte van den Berg
Wethouder Brigitte van den Berg
Brigitte van den Berg
Brigitte van den Berg
Brigitte van den Berg spreekt publiek toe
Brigitte van den Berg spreekt publiek toe
Brigitte van den Berg
Brigitte van den Berg
Jaap Tesselaar leest gedicht
Jaap Tesselaar leest gedicht
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Park Scheybeeck Beverwijk (Velserweg 2)
Park Scheybeeck Beverwijk (Velserweg 2)
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap leest en wandelt
Jaap leest en wandelt
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
Jaap Tesselaar
David van Aalderen
David van Aalderen
David musiceert
David musiceert
David van Aalderen
David van Aalderen
Jaap Velserboer en Gert Boonekamp
Jaap Velserboer en Gert Boonekamp
Hans Tentije bedankt iedereen
Hans Tentije bedankt iedereen
Hans Tentije spreekt
Hans Tentije spreekt
Hans dankt Gert
Hans dankt Gert
Hans Tentije
Hans Tentije
Hans Tentije
Hans Tentije
Hans Tentije
Hans Tentije
detail kunstwerk
detail kunstwerk
Kunstwerk
Kunstwerk
wethouder beloopt Beekzang
wethouder beloopt Beekzang

misschien ook interessant

terug naar boven