Programma Leo Herberghs Poëzieprijs 2022
Op deze pagina doen we verslag van het evenement. In de tekst zijn diverse links verwerkt (onder de lichtgrijze tekst). Deze verwijzen naar nieuwe pagina's waar meer informatie staat.
Allereerst onderstaand het programma van die middag
Introductie Radna Fabias en LHPP
Dichter Radna Fabias  (1983, geboren en getogen op Curaçao) is de winnaar van de Leo Herberghs Poëzieprijs 2022, de achtste alweer. Eerder werd deze prijs uitgereikt aan Kreek Daey Ouwens, Emma Crebolder, Maria Barnas, Ben Zwaal en Frans Budé. Hun gedichten kregen een plaats op een gedichtenroute in Ubachsberg.
Met ingang van 2020 wordt de prijs gedurende vijf achtereenvolgende jaren uitgereikt in Maastricht. In 2020 wint Maarten van der Graaff en in 2021 valt de eer te beurt aan Marieke Lucas Rijneveld. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden en de opdracht een kort gedicht te schrijven. Dat gedicht wordt gegraveerd in een roestvrijstalen plaquette en bevestigd op een cortenstalen zuiltje krijgt het een plaats in het stadspark de Lage Fronten te Maastricht. Uiteindelijk ontstaat er zo een fraai poëziepad. 
Over Radna Fabias’ poëzie merkt de jury op: ‘Het werk van Radna Fabias kenmerkt zich door een grote variëteit, zowel qua inhoud als stijl.’ En: ‘Aantrekkelijk in de poëzie van Radna Fabias is het zoekende, het nieuwsgierige en de onverbloemde presentatie van haar eigen “postmoderne gendertheorie”.’ 
Volgens het Nederlandse tijdschrift De Groene ‘durft Fabias alle hoeken en gaten van poëzie als kunstvorm te gebruiken, de gedichten zijn kort en lyrisch, soms verhalend en lang, soms helder en toegankelijk en soms hermetisch en experimenteel.’ 
In 2018 verschijnt van haar hand de bundel ‘Habitus’, die vele prijzen wint, waaronder de Herman de Coninckprijs voor Poëzie, de Grote Poëzieprijs en de C. Buddingh’-prijs. In de Volkskrant is ze uitgeroepen tot Nederlands literair talent van 2019.
Welkomstwoord Johan Dinjens
De voorzitter van Dichter In beeld, Johan Dinjens,  trapt af met een kort welkomstwoord. Hij refereert daarbij aan onderstaande leuze die hij tegenkwam in een Frans dorp. Lees hier zijn voordracht.
Welkom door Wethouder van Cultuur Frans Bastiaens
Na de voorzitter spreekt wethouder van cultuur van de gemeente Maastricht, Frans Bastiaens, een mooi, eloquent en erudiet welkomstwoord uit. Een lofzang bijna op poëzie en dan vooral in de Maastrichtse openbare ruimte. Zo’n negen eeuwen Nederlandse poëzie zijn in zijn gemeente zichtbaar en leesbaar. Het aantal gedichten groeit jaarlijks met minimaal één (zoals dit jaar met dat van Radna Fabias). In 2023 en 2024 volgen er nog twee.
Joep van Leeuwen en Hans Woudenberg (Jazz)
Als u op de titel van het nummer klikt zal een You-tube filmpje verschijnen.
Eerste stuk / The way back
De muzikale omlijsting van de LHPP is in handen van Joep van Leeuwen, jazzgitaar en Hans Woudenberg, cello. Joep van Leeuwen is naast jazzgitarist ook componist. Naast volledig genoteerde composities is Joep van Leeuwen vooral geïnteresseerd om jazz elementen in zijn composities te betrekken. Vandaar dat hij vandaag muziek heeft gemaakt voor de in de jazz hoogst ongebruikelijke bezetting van jazzgitaar en cello. Het eerste van drie stukken die de musici spelen is van zijn hand en is getiteld: The Way Back.
Het tweede stuk van Joep van Leeuwen is speciaal voor deze gelegenheid geschreven en heet: The Common Ground Blues. Het idee van dit stuk is om de cello in een bluescompositie te laten klinken.
Derde stuk / Ralph’s Piano Waltz
Het derde stuk is een compositie van de Amerikaanse jazzgitarist John Abercrombie en heet Ralph’s Piano Waltz. Joep van Leeuwen heeft het gearrangeerd voor de bezetting jazz gitaar – cello​​​​​​​
Uitreiking LHPP en Juryrapport
De uitreiking van de LHPP 2022 door wethouder Bastieans aan Radna Fabias vindt plaats na de voordracht van het juryrapport. René Corten draagt het juryrapport feilloos voor. René neemt hiermee de taak over van Frans van Wijmen, de juryvoorzitter, die helaas niet aanwezig kan zijn. 
Van het rapport is een klein boekje gemaakt. U kunt het volledige rapport hier nalezen.
Gedicht Radna Fabias voor L:HPP
En dan het pièce de résistance: de uitreiking van de LHPP 2002 aan Radna Fabias, de onthulling van het gedichtenzuitje en de voordracht van het gedicht dat ze speciaal voor deze gelegenheid schreef. 
Daarna draagt ze nog een gedicht voor. 
De aantoonbaar geleverde inspanning (het slotgedicht) voert een ‘ballotant’ op, die de taal beheerst en klinkt als een nieuwslezeres, maar de moedertaal vergeten is.
de ballotant kan fietsen zonder rijwielen
weet hoe kleding aan te passen aan weersomstandigheden
kan zonder jas naar buiten als het 15 graden is
gebruikt de heupen minder bij het dansen
Het gedicht eindigt met een indrukwekkende opsomming van wel drie pagina’s van eigentijdse kenmerken van onze samenleving. Zoals alles het lezen meer dan waard, doch de voordracht van Radna Fabias snijdt door de ziel.
Radna Fabias
Radna Fabias
Wiel Kusters over Leo Herberghs
Nadat Radna Fabias haar gedicht heeft voorlezen laat Wiel Kusters zijn licht schijnen over de poëtica van Leo Herberghs. Hij doet dit naar aanleiding van zijn in memoriam- gedicht over Leo. Dit gedicht is vastgelegd in een r.v.s.-plaquette en krijgt op enig moment een plaatst in de Lage Fronten.
HET MOMENT
(in memoriam Leo Herberghs)
 
Je schreef je weg, van waar je niet wou zijn
Naar prijsgegeven punten van de lijn
Die je als een navelstreng kon zien
Van duisternis naar licht en glans, en pijn.

 Wiel Kusters
Wiel Kusters
Wiel Kusters
Ben van Melick over de poëzie van Leo Herberghs
Ook spectaculair en eloquent is de bijdrage van Ben van Melick, goede vriend van Leo Herberghs, publicist en neerlandicus.
Een door hem bij toeval gevonden gedicht van Leo Herberghs luidt als volgt:
Lieve Cis,

Ik zou graag een gedicht 
schrijven voor jou

Maar alles wat ik heb

geschreven 
is voor jou

geschreven

Ook dit
Zijn volledige speech is hier te vinden.
Ben van Melick
Ben van Melick
Leo en Cis
Leo en Cis
Gert Boonekamp onthult zuiltje van Leo Herberghs
Gert Boonekamp, vriend van Leo Herberghs, vindt het belangrijk dat er ook een gedicht van Leo Herberghs langs de poëzieroute in de Lage Fronten geplaatst wordt. Dichter in Beeld is het daar uiteraard mee eens. In samenspraak met Jo Linssen en Ben van Melick vindt Gert een prachtig gedicht waarin Leo zijn liefde voor zijn vrouw Cis bezingt.
leg voorzichtig je hoofd
tussen mijn handen, veeg je ogen
leeg van tranen, laten we
nu vergaan, zittend naast
elkaar in het licht van
oktober, denkend aan wat er
altijd tussen ons was en wat
we waren voor
elkaar 
In een korte toespraak (hier te lezen) memoreert Gert zijn liefde voor de poëzie van Leo Herberghs. Leo Herberghs verwoordt de dichtkunst als volgt:
‘Alles wat langzaam is verwekt schoonheid. Langzaamheid overdenkt de weg. De weg en het pad onderrichten de langzamen. Daar ontstaat de poëzie, daar zet zij haar eerste schreden.’
Gert Boonekamp onthult
Gert Boonekamp onthult
Bezoekers LHPP 2022
Hieronder staan een aantal foto's die een beeld geven van de drukte gedurende het evenement. Dichter in Beeld is uiterst tevreden over de opkomst. 
Het is, zoals u hopelijk op de foto's kunt zien, ook een geanimeerd gezelschap. De signeersessie door Radna Fabias is druk bezocht en ook het drankje na afloop kan zich in goede belangstelling verheugen. Over het algemeen is iedereen tevreden over het evenement. De voordracht van Radna Fabias slaat erg aan. Men is onder de indruk. Dat geldt ook voor de andere sprekers en de muziek. Een geslaagde middag, kortom.
Op naar volgend jaar.  Ook dan bent u weer van harte welkom. We zullen voordien uitgebreid aandacht hieraan besteden. De dag waarop en waar het evenement dan zal plaatsvinden, wordt met u gecommuniceerd. We hopen andermaal in Centre Céramique dat, mede in de persoon van Chris Prevoo, een gastvrij onthaal heeft geboden. De organisatie door Chris is perfect.

Chris Prevoo van Centre Céramique

misschien ook interessant

LHPP Route Lage Fronten
Dichter in Beeld heeft, in overleg met de gemeente Maastricht, de gedichtenroute gesitueerd in de Lage Fronten. Dit is een ruig stadspark in Maastricht, nabij het Sphinxkwartier.
2020
LHPP 2023
Maud Vanhauwaert is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Leo Herberghs Poëzieprijs 2023. Mogelijk heeft u het evenement ter gelegenheid van de uitreiking aan de vorige winnaars bijgewoond en wil u dat nu weer doen. Op zondagmiddag 8 oktober 2023 vindt het plaats in het Centre Céramique te Maastricht. U bent van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom. Ook als u voor de eerste keer komt.
2023
Juryrapport Maarten van der Graaff
Hier vindt u het uitgebreide juryrapport geschreven door Frans van Wijmen (voorzitter) en in verkorte versie voor gedragen door Merlijn Huntjens (jurylid). Henk Groenewegen was het andere jurylid.
2020
Donateurs LHPP
Een project als de Leo Herberghs Poëzieprijs kost veel geld. Inmiddels hebben een flink aantal organisaties geld gedoneerd of in het vooruitzicht gesteld. Op deze pagina gelieve u de namen van de donateurs aan te treffen.
2020
Projectplan LHPP Maastricht
Dit document behelst een projectvoorstel om te komen tot een poëzieprijs op naam (Leo Herberghs Poëzieprijs; hierna LHPP) die bestaat uit enerzijds de opdracht aan een dichter tot het schrijven van een gedicht en anderzijds de plaatsing van dat gedicht in de publieke ruimte van Maastricht.
2019
LHPP 2020
De eerste Leo Herberghs Poëzieprijs uit een nieuwe reeks van 5 jaren werd op 26 september 2020 uitgereikt aan Maarten van der Graaff. Het evenement werd gehouden in 'The Basement Bar' in het Students Hotel in Maastricht (Sphinxgebouw).
2020
LHPP 2021
De tweede Leo Herberghs Poëzieprijs uit een nieuwe reeks van 5 jaar werd op 18 september 2021 uitgereikt aan Marieke Lucas Rijneveld. Het evenement vond plaats in het souterrain van Centre Céramique. Vanwege covid-19 konden slechts 45 gasten ontvangen worden. 
2021
terug naar boven