Leo Herberghs

Kern van het plan 
- De prijs wordt vijf jaar achtereen jaarlijks uitgereikt door stichting Dichter in Beeld (DiB);
- Aan een dichter, bij voorkeur met een beginnend oeuvre en bij voorkeur op enigerlei wijze verbonden met Nederlands of Belgisch Limburg (beide elementen zijn geen vereisten: de kwaliteit moet leidend zijn);
- Ter grootte van een geldbedrag van € 750,- voor de dichter;
- In ruil waarvoor de dichter een gedicht schrijft van minimaal 70 en maximaal 100 letters;
- De dichter reageert op het thema ‘Landschap’ in het bijzonder en het oeuvre van Leo Herberghs in het algemeen;
- Het gedicht wordt uitgevoerd in het Limburgs landschap, bij voorkeur op een heuveltop in de regio’s Ubachsberg, Vaals, Epen, Vijlen, Slenaken;
- Aan de uitreiking van de prijs is een literaire bijeenkomst in Heerlen verbonden.
- De vijf uitgevoerde gedichten vormen een literaire wandeling ter nagedachtenis aan Leo Herberghs. Aan deze wandelroute wordt in een kleine publicatie gewijd.
Selectie dichters
Een jury zal elk jaar een bindend voorstel doen voor een winnende dichter. DiB benoemt daartoe een juryvoorzitter die zelfstandig twee leden uitnodigt zitting te nemen in de jury. Het vierde jurylid is een bestuurslid van DiB. Criterium voor de keuze moet zijn de vraag: ‘Welke dichter kan een gedicht schrijven dat kwalitatief en thematisch aansluit bij het oeuvre van Leo Herberghs en dat kan worden aangebracht in het Limburgs landschap waar Leo Herberghs zo graag wandelde?’
De jury kiest een dichter en brengt het voorstel over aan DiB. Vervolgens benadert DiB de dichter en geeft deze de opdracht een gedicht te schrijven. Nadat de jury vervolgens het resultaat van de opdracht heeft goedgekeurd, kent DiB aan de dichter de prijs toe.
Opdracht aan de dichter
De beoogde winnaar van de prijs krijgt de opdracht een nieuw gedicht te schrijven conform de hierboven beschreven voorwaarden. Bovendien dient het gedicht naar beoordeling van de jury in kwalitatief opzicht recht doen aan het oeuvre van Leo Herberghs. Wanneer een dichter de opdracht aanneemt, verplicht hij zich in te spannen om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de prijs. Tijdens deze literaire bijeenkomst draagt de dichter het gedicht voor dat hij in opdracht van DiB geschreven heeft.
Toekenning poëzieprijs
Wanneer de dichter het gedicht heeft geleverd en de jury heeft vastgesteld dat het gedicht voldoet aan de eisen die in de opdracht besloten liggen, kent DiB de poëzieprijs toe. DiB verstuurt ook een persbericht.
Uitreiking poëzieprijs
De uitreiking van de poëzieprijs vindt plaats tijdens een literaire bijeenkomst in Heerlen. De dichter draagt dan zijn gedicht voor. Tevens zal DiB zorg dragen voor een spreker die reflecteert op het oeuvre van Leo Herberghs.
Monumentale uitvoering
Het gedicht wordt door DiB uitgevoerd in het Limburgs landschap. De uitvoering moet duurzaam en vandalismebestendig zijn. Te denken valt aan een tekstplaats (bijvoorbeeld van staal, koper, emaille) bevestigd in beton, hout, hardsteen. Ook is het mogelijk dat de letters van het gedicht gesneden of gekapt worden uit (corten)staal, glas of steen.
Literaire wandelroute
Nadat de prijs vijfmaal is uitgereikt, geeft DiB in het zesde jaar een kleine publicatie uit waarin de vijf gedichten en hun uitvoering in het Limburgs landschap in de vorm van een literaire wandelroute centraal staan.

misschien ook interessant

terug naar boven