Zondag 13 oktober uitreiking Leo Herberghs Poëzieprijs 2024
Op 13 oktober 2024 vindt wederom een uitreiking plaats van de Leo Herberghs Poëzieprijs. Dit jaar gaat de prijs naar Paul Hermans.
Op deze zondag zal in het Centre Céramique in Maastricht van 2 tot 4 een evenement worden gehouden ter gelegenheid van deze prijsuitreiking. 
Dit is een vooraankondiging. Graag de datum in uw agenda noteren want we nodigen u van harte uit om aan dit evenement deel te nemen.
Uiteraard informeren we u nader over het programma van die middag. Houd deze site dus in de gaten.
Bronzen plaquette gedicht oud-burgemeester
In 2022 werd een een nieuw project door Dichter in Beeld in gang gezet. Het had een merkwaardige start. Het begon met een kort bericht van René Corten, bestuurslid van DiB, aan het bestuur. Hij begon aldus:
'Afgelopen weekend was ik aanwezig bij het afscheid van Annemarie Penn als burgemeester van Maastricht. Ik trof daar Désirée Tonnaer, beeldend kunstenaar, die me vertelde over het jammerlijk mislukken van een initiatief om het gedicht dat Annemarie ter afsluiting die middag voorlas, een plek te geven in de stad, m.n. tegen de zijmuur van de Poort Waerachtig.' 
Hij vertelde Desirée over Dichter in Beeld en over gedichten in de openbare ruimte. Dat was voor haar een vonk om een nieuwe poging te wagen langs een andere route, te weten de route via Dichter in Beeld. 
Het bleek achteraf een vrij lange weg, maar wel een weg die uiteindelijke leidde naar een prachtige bronzen plaquette in het Theater aan het Vrijthof. De bronzen plaquette met daar op het gedicht werd op 2 maart 2024 onthuld.
Voor meer informatie en foto's gelieve u de volgende link te volgen: 
Informatiebaken in Lage Fronten gereviseerd voor poëzieroute van LHPP
In de Lage Fronten is het oude informatiebaken van cortenstaal gereviseerd door Paul Gorissen (architect/ontwerper). Hij heeft het baken omgetoverd naar een informatiebaken ten behoeve van het door Dichter in Beeld aangelegde poëziepad aldaar..De dichters die de Leo Herberghs Poëzieprijs Maastricht wonnen krijgen op het pad een zuiltje waarop hun gedicht wordt gepubliceerd. Op het info-baken is te zien wie dat zijn, wat de titel van het gedicht is en waar het zich op het pad bevindt. 
Dichter in Beeld kreeg hiervoor erg veel steun van de gemeente Maastricht, maar ook een paar grote institutionele donateurs hebben flink bijgedragen aan dit monument. Dit zijn naast de gemeente, Elisabeth Strouven Fonds, Stg. Kanunnik Salden Nieuwenhof, Stg. Edmond Hustinx en Frederik Edmond Brand Fonds. We zijn hen daar dankbaar voor.
Radna Fabias wint de LHPP 2022
Op 1 oktober 2022 zal de Leo Herberghs Poëzieprijs worden uitgereikt aan Radna Fabias. Het evenement vindt plaats in het Centre Céramique te Maastricht. Onderstaand gelieve u het programma aan te treffen.
Dichter Radna Fabias  (1983, geboren en getogen op Curaçao) is de winnaar van de Leo Herberghs Poëzieprijs 2022, de achtste alweer. Eerder werd deze prijs uitgereikt aan Kreek Daey Ouwens, Emma Crebolder, Maria Barnas, Ben Zwaal en Frans Budé. Hun gedichten kregen een plaats in een gedichtenroute in Ubachsberg.
Met ingang van 2020 wordt de prijs gedurende vijf achtereenvolgende jaren uitgereikt in Maastricht. In 2020 won Maarten van der Graaff en vorig jaar viel de eer te beurt aan Marieke Lucas Rijneveld. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden en de opdracht een kort gedicht te schrijven. Dat gedicht wordt gegraveerd in een roestvrijstalen plaquette die wordt bevestigd op een cortenstalen zuiltje dat wordt geplaatst in het stadspark de Lage Fronten te Maastricht. Uiteindelijk ontstaat er zo een fraai poëziepad. 
Over Fabias’ poëzie merkt de jury op: ‘Het werk van Fabias kenmerkt zich door een grote variëteit, zowel qua inhoud als stijl.’ En: ‘Aantrekkelijk in de poëzie van Fabias is het zoekende, het nieuwsgierige en de onverbloemde presentatie van haar eigen “postmoderne gendertheorie”.’ 
Volgens het Nederlandse tijdschrift De Groene ‘durft Fabias alle hoeken en gaten van poëzie als kunstvorm te gebruiken, de gedichten zijn kort en lyrisch, soms verhalend en lang, soms helder en toegankelijk en soms hermetisch en experimenteel.’ 
In 2018 verscheen van haar hand de bundel ‘Habitus’, die vele prijzen won, waaronder de Herman de Coninckprijs voor Poëzie, de Grote Poëzieprijs en de C. Buddingh’-prijs. Ze werd in de Volkskrant uitgeroepen tot Nederlands literair talent van 2019.
De prijs wordt door de Stichting Dichter in Beeld uitgereikt op zaterdag 1 oktober 2022 om 14.00 uur in het souterrain van het vernieuwde Centre Céramique aan de Avenue Céramique. Wethouder van o.a. cultuur Frans Bastiaens zal het welkomstwoord spreken.
Hieronder gelieve u het programma van die middag aan te treffen. U bent van harte welkom. Laat ons evenwel weten of u komt. U kunt dit doen via ons e-mailadres: info@dichterinbeeld.nl 
Opening Beekzang in Beverwijk 
Op een gedenkwaardige en mooie lentedag in mei 2022, de elfde om precies te zijn, kon eindelijk het kunstwerk 'Beekzang' in gebruik genomen worden. In zijn korte toespraakje noemde Gijs van Elk, secretaris/penningmeester van Dichter in Beeld een paar redenen waarom het zo lang duurde. Naast corona was ook de aanvraag van een vergunning hier debet aan. Deze aanvraag, die door de gemeente Beverwijk met de grootst mogelijk zorgvuldigheid en spoed werd behandeld, was noodzakelijk nu het kunstwerk in Park Scheybeeck werd gesitueerd, een andere plek dan de oorspronkelijk gedachte plaats. Ook thans over een beek, maar deze loopt, nagenoeg onzichtbaar, onder het pad in in park door. Het zij zo. Naar onze mening een nog mooiere plaats dan de oorspronkelijke.
Marieke Lucas Rijneveld wint de Leo Herberghs Poëzieprijs 2021
Marieke Lucas Rijneveld winnaar van de Leo Herbergsh Poëzieprijs. Het evenement op 18 september 2021 werd (ondanks de coronabeperkingen) druk bezocht. Het popidool van de poëzie signeerde naar hartelust haar bundels en boeken en droeg een aantal mooie, nieuwe gedichten voor. Ze onthulde samen met de Maastrichtse Wethouder van Cultuur, Frans Bastiaens het zuiltje waarop het speciaal voor deze prijs geschreven 'Roestbenen' was gegraveerd. Zie hier de welkomsttoespraak van de wethouder.
De juryvoorzitter, prof. mr. Frans van Wijmen, roemde in zijn speech en in het juryrapport haar gedicht 'Alles bewoonbaar', dat ze schreef naar aanleiding van het tumult dat ontstond over de aan haar verleende vertaalopdracht van een gedicht 'The Hill We Climb' van de 'spoken-word'-dichter Amanda Gorman, die dit gedicht voordroeg ter gelegenheid van de inauguratie van Joe Biden als president van De V.S.. Dit gedicht tekent, aldus Van Wijmen, de sensibiliteit van Marieke Lucas Rijneveld. Als kind van haar tijd vangt zij de niets ontziende snelheid en openhartigheid van boodschappen op sociale media op en reageert vanuit haar eigen metier: met een gedicht. Getekend door onverzettelijkheid, maar evenzeer blijk gevend van het besef dat de dichter die haar voorging ‘het beter bewoonbaar maakt’. Zij pleit voor verbroedering. Elders in het juryrapport schrijft hij: 'Marieke Lucas Rijneveld schrijft in gewone taal over het gewone leven met een welhaast ongeëvenaarde dynamiek in dwingende verzen. Met een ongebreidelde fantasie die een ontwapenende inkijk geeft in het leven, waar ze zich een weg in zoekt.' 
Ook de voordracht 'Dichters aller landen, betover!' van schrijver, dichter en filosoof Govert Derix werd aandachtig beluisterd. Het boekje dat daarvan door Dichter in Beeld werd gemaakt, vond gretig aftrek. 
Evenement Leo Herberghs Poëzieprijs 2021 
Op zaterdag 18 september 2021 zal in het Centre Céramique te Maastricht de Leo Herberghs Poëzieprijs nr. 2 worden uitgereikt. De prijswinnaar is Marieke Lucas Rijneveld, een jonge, gelauwerde dichter en romancier. 
De jury heeft middels een uitgebreid rapport de keuze voor deze dichter toegelicht. Tijdens het evenement zal Frans van Wijmen, juryvoorzitter, u verder informeren. Marieke Lucas heeft een gedicht geschreven dat door DiB op een zuiltje zal worden gezet, dat vervolgens een mooi plaatsje krijgt in de Lage Fronten te Maastricht. Ze zal het gedicht op 18 september 2021 voordragen.
Vanwege het verfoeilijke covid-19-virus kunnen we slecht een beperkt aantal mensen uitnodigen. Mocht u per e-mail of nieuwsbrief geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan bieden we u bij voorbaat onze excuses aan. Er mogen slechts 45 personen in de zaal toegelaten worden.
Hans Tentije in Beverwijk
Het.project Hans Tentije in Beverwijk en Wijk aan Zee is van start gegaan. Twee kunstwerken worden in deze twee plaatsen gerealiseerd. Het betreffen de gedichten 'Van Overzee' en 'Beekzang',  
In een apart hoofdstuk op deze site gaan we nader in op de kunstwerken. De fondsenwerving is inmiddels gestart.De gemeente Beverwijk steunt dit project zowel materieel als immaterieel. Dichter in Beeld voelt zich gesterkt door deze steun.
Triodosbank:NL86 TRIO 0390 3815 86 t.n.v. Dichter in Beeld  o.v.v. LHPP. Uw gift is aftrekbaar. Dichter in Beeld is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8213.72.312).
Er zijn intussen vijf Leo Herberghs Poëzie Prijzen (LHPP) uitgereikt. Op deze site vindt u daarover meer informatie. Naar ons oordeel waren de evenementen die we rond de prijsuitreiking organiseerden een succes. Veel poëzieliefhebbers bezochten de bijeenkomsten die we in het Schunck Glaspaleis* te Heerlen. hielden. Vooraf is bepaald dat de LHPP vijf keer uitgereikt zou worden en dat er een wandelpad met poëtische boomstammen in Kunrade aangelegd zou worden. Dat is gebeurd. Daarmee zou dan ook een einde komen aan deze prijs. 
Niettemin wil DiB proberen de ter ere van Leo Herberghs ingesteld prijs voort te zetten. Vooralsnog mikken we op nog eens vijf jaren. De vorm en inhoud kan veranderen, zij het dat het principe van een geldbedrag voor een genomineerde dichter en een beeldende uitwerking van het door de winnaar te maken gedicht als kern van de prijs overeind blijft en natuurlijk ook een prijsuitreiking zoals in het verleden heeft plaatsgevonden. Dichter in Beeld gaat met dit idee aan de slag. We houden u middels deze nieuws-site op de hoogte van de vorderingen. 
Ter informatie over de dichters die de afgelopen vijf jaren de prijs wonnen, gelieve u hier een gebundelde versie van de juryrapporten aan te treffen.   

Jan Hanlo overleed op 16 juni 2015 50 jaar geleden na een ernstig motorongeluk. Ter gelegenheid daarvan organiseren zowel het Museum Valkenburg als ook de plaatselijke bibliotheek evenementen om hem te gedenken. Dichter in Beeld attendeert u er graag op. Als u op deze pagina klikt vindt u meer informatie over beide evenementen. Ze zijn beide van harte aanbevolen.

misschien ook interessant

terug naar boven