Marieke Lucas Rijneveld winnaar van de Leo Herbergsh Poëzieprijs. Het evenement op 18 september 2021 werd (ondanks de coronabeperkingen) druk bezocht. Het popidool van de poëzie signeerde naar hartelust haar bundels en boeken en droeg een aantal mooie, nieuwe gedichten voor. Ze onthulde samen met de Maastrichtse Wethouder van Cultuur, Frans Bastiaens het zuiltje waarop het speciaal voor deze prijs geschreven 'Roestbenen' was gegraveerd. Zie hier de welkomsttoespraak van de wethouder.
De juryvoorzitter, prof. mr. Frans van Wijmen, roemde in zijn speech en in het juryrapport haar gedicht 'Alles bewoonbaar', dat ze schreef naar aanleiding van het tumult dat ontstond over de aan haar verleende vertaalopdracht van een gedicht 'The Hill We Climb' van de 'spoken-word'-dichter Amanda Gorman, die dit gedicht voordroeg ter gelegenheid van de inauguratie van Joe Biden als president van De V.S.. Dit gedicht tekent, aldus Van Wijmen, de sensibiliteit van Marieke Lucas Rijneveld. Als kind van haar tijd vangt zij de niets ontziende snelheid en openhartigheid van boodschappen op sociale media op en reageert vanuit haar eigen metier: met een gedicht. Getekend door onverzettelijkheid, maar evenzeer blijk gevend van het besef dat de dichter die haar voorging ‘het beter bewoonbaar maakt’. Zij pleit voor verbroedering. Elders in het juryrapport schrijft hij: 'Marieke Lucas Rijneveld schrijft in gewone taal over het gewone leven met een welhaast ongeëvenaarde dynamiek in dwingende verzen. Met een ongebreidelde fantasie die een ontwapenende inkijk geeft in het leven, waar ze zich een weg in zoekt.' 
Ook de voordracht 'Dichters aller landen, betover!' van schrijver, dichter en filosoof Govert Derix werd aandachtig beluisterd. Het boekje dat daarvan door Dichter in Beeld werd gemaakt, vond gretig aftrek. 
Evenement Leo Herberghs Poëzieprijs 2021 
Op zaterdag 18 september 2021 zal in het Centre Céramique te Maastricht de Leo Herberghs Poëzieprijs nr. 2 worden uitgereikt. De prijswinnaar is Marieke Lucas Rijneveld, een jonge, gelauwerde dichter en romancier. 
De jury heeft middels een uitgebreid rapport de keuze voor deze dichter toegelicht. Tijdens het evenement zal Frans van Wijmen, juryvoorzitter, u verder informeren. Marieke Lucas heeft een gedicht geschreven dat door DiB op een zuiltje zal worden gezet, dat vervolgens een mooi plaatsje krijgt in de Lage Fronten te Maastricht. Ze zal het gedicht op 18 september 2021 voordragen.
Vanwege het verfoeilijke covid-19-virus kunnen we slecht een beperkt aantal mensen uitnodigen. Mocht u per e-mail of nieuwsbrief geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan bieden we u bij voorbaat onze excuses aan. Er mogen slechts 45 personen in de zaal toegelaten worden.
Hans Tentije in Beverwijk
Het.project Hans Tentije in Beverwijk en Wijk aan Zee is van start gegaan. Twee kunstwerken worden in deze twee plaatsen gerealiseerd. Het betreffen de gedichten 'Van Overzee' en 'Beekzang',  
In een apart hoofdstuk op deze site gaan we nader in op de kunstwerken. De fondsenwerving is inmiddels gestart.De gemeente Beverwijk steunt dit project zowel materieel als immaterieel. Dichter in Beeld voelt zich gesterkt door deze steun.
Triodosbank:NL86 TRIO 0390 3815 86 t.n.v. Dichter in Beeld  o.v.v. LHPP. Uw gift is aftrekbaar. Dichter in Beeld is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8213.72.312).
Er zijn intussen vijf Leo Herberghs Poëzie Prijzen (LHPP) uitgereikt. Op deze site vindt u daarover meer informatie. Naar ons oordeel waren de evenementen die we rond de prijsuitreiking organiseerden een succes. Veel poëzieliefhebbers bezochten de bijeenkomsten die we in het Schunck Glaspaleis* te Heerlen. hielden. Vooraf is bepaald dat de LHPP vijf keer uitgereikt zou worden en dat er een wandelpad met poëtische boomstammen in Kunrade aangelegd zou worden. Dat is gebeurd. Daarmee zou dan ook een einde komen aan deze prijs. 
Niettemin wil DiB proberen de ter ere van Leo Herberghs ingesteld prijs voort te zetten. Vooralsnog mikken we op nog eens vijf jaren. De vorm en inhoud kan veranderen, zij het dat het principe van een geldbedrag voor een genomineerde dichter en een beeldende uitwerking van het door de winnaar te maken gedicht als kern van de prijs overeind blijft en natuurlijk ook een prijsuitreiking zoals in het verleden heeft plaatsgevonden. Dichter in Beeld gaat met dit idee aan de slag. We houden u middels deze nieuws-site op de hoogte van de vorderingen. 
Ter informatie over de dichters die de afgelopen vijf jaren de prijs wonnen, gelieve u hier een gebundelde versie van de juryrapporten aan te treffen.   

Jan Hanlo overleed op 16 juni 2015 50 jaar geleden na een ernstig motorongeluk. Ter gelegenheid daarvan organiseren zowel het Museum Valkenburg als ook de plaatselijke bibliotheek evenementen om hem te gedenken. Dichter in Beeld attendeert u er graag op. Als u op deze pagina klikt vindt u meer informatie over beide evenementen. Ze zijn beide van harte aanbevolen.

misschien ook interessant

terug naar boven