Evenement Leo Herberghs Poëzieprijs 
Op zaterdag 26 september 2020 zal de Leo Herberghs Poëzieprijs worden uitgereikt. De prijswinnaar is Maarten van der Graaff, een jonge, gelauwerde dichter. De jury heeft middels een uitgebreid rapport de keuze voor deze dichter toegelicht.
Maarten van der Graaff (1987) debuteerde in 2013 met de bundel Vluchtautogedichten bij uitgeverij Atlas Contact.
In 2014 werd deze bundel met de C. Buddingh’-prijs bekroond.
Dood werk, zijn tweede bundel, verscheen in 2015 en werd twee jaar later bekroond met de J.C. Bloem-poëzieprijs.
In 2017 verscheen zijn debuutroman Wormen en engelen, die werd genomineerd voor de Anton Wachterprijs.
In 2020 publiceerde hij de dichtbundel Nederland in stukken bij uitgeverij Pluim. 
Hij is redacteur en medeoprichter van het online literair tijdschrift Samplekanon.
Vanwege het verfoeilijke covid-19-virus kunnen we slecht een beperkt aantal mensen uitnodigen. Mocht u per e-mail geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan bieden we u bij voorbaat onze excuses aan. Er worden slechts 30 personen in de zaal toegelaten.
Hans Tentije in Beverwijk
Het.project Hans Tentije in Beverwijk en Wijk aan Zee is van start gegaan. Twee kunstwerken worden in deze twee plaatsen gerealiseerd. Het betreffen de gedichten 'Van Overzee' en 'Beekzang',  
In een apart hoofdstuk op deze site gaan we nader in op de kunstwerken. De fondsenwerving is inmiddels gestart.De gemeente Beverwijk steunt dit project zowel materieel als immaterieel. Dichter in Beeld voelt zich gesterkt door deze steun.
Triodosbank:NL86 TRIO 0390 3815 86 t.n.v. Dichter in Beeld  o.v.v. LHPP. Uw gift is aftrekbaar. Dichter in Beeld is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8213.72.312).
Er zijn intussen vijf Leo Herberghs Poëzie Prijzen (LHPP) uitgereikt. Op deze site vindt u daarover meer informatie. Naar ons oordeel waren de evenementen die we rond de prijsuitreiking organiseerden een succes. Veel poëzieliefhebbers bezochten de bijeenkomsten die we in het Schunck Glaspaleis* te Heerlen. hielden. Vooraf is bepaald dat de LHPP vijf keer uitgereikt zou worden en dat er een wandelpad met poëtische boomstammen in Kunrade aangelegd zou worden. Dat is gebeurd. Daarmee zou dan ook een einde komen aan deze prijs. 
Niettemin wil DiB proberen de ter ere van Leo Herberghs ingesteld prijs voort te zetten. Vooralsnog mikken we op nog eens vijf jaren. De vorm en inhoud kan veranderen, zij het dat het principe van een geldbedrag voor een genomineerde dichter en een beeldende uitwerking van het door de winnaar te maken gedicht als kern van de prijs overeind blijft en natuurlijk ook een prijsuitreiking zoals in het verleden heeft plaatsgevonden. Dichter in Beeld gaat met dit idee aan de slag. We houden u middels deze nieuws-site op de hoogte van de vorderingen. 
Ter informatie over de dichters die de afgelopen vijf jaren de prijs wonnen, gelieve u hier een gebundelde versie van de juryrapporten aan te treffen.   

Jan Hanlo overleed op 16 juni 2015 50 jaar geleden na een ernstig motorongeluk. Ter gelegenheid daarvan organiseren zowel het Museum Valkenburg als ook de plaatselijke bibliotheek evenementen om hem te gedenken. Dichter in Beeld attendeert u er graag op. Als u op deze pagina klikt vindt u meer informatie over beide evenementen. Ze zijn beide van harte aanbevolen.

misschien ook interessant

terug naar boven