Evenement Leo Herberghs Poëzieprijs 
Op zaterdag 26 september 2020 zal de Leo Herberghs Poëzieprijs worden uitgereikt. De prijswinnaar is Maarten van der Graaff, een jonge, gelauwerde dichter. De jury heeft middels een uitgebreid rapport de keuze voor deze dichter toegelicht.
Maarten van der Graaff (1987) debuteerde in 2013 met de bundel Vluchtautogedichten bij uitgeverij Atlas Contact.
In 2014 werd deze bundel met de C. Buddingh’-prijs bekroond.
Dood werk, zijn tweede bundel, verscheen in 2015 en werd twee jaar later bekroond met de J.C. Bloem-poëzieprijs.
In 2017 verscheen zijn debuutroman Wormen en engelen, die werd genomineerd voor de Anton Wachterprijs.
In 2020 publiceerde hij de dichtbundel Nederland in stukken bij uitgeverij Pluim. 
Hij is redacteur en medeoprichter van het online literair tijdschrift Samplekanon.
Vanwege het verfoeilijke covid-19-virus kunnen we slecht een beperkt aantal mensen uitnodigen. Mocht u per e-mail geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan bieden we u bij voorbaat onze excuses aan. Er worden slechts 30 personen in de zaal toegelaten.
Hans Tentije in Beverwijk
Het.project Hans Tentije in Beverwijk en Wijk aan Zee is van start gegaan. Twee kunstwerken worden in deze twee plaatsen gerealiseerd. Het betreffen de gedichten 'Van Overzee' en 'Beekzang',  
In een apart hoofdstuk op deze site gaan we nader in op de kunstwerken. De fondsenwerving is inmiddels gestart.De gemeente Beverwijk steunt dit project zowel materieel als immaterieel. Dichter in Beeld voelt zich gesterkt door deze steun.
Triodosbank:NL86 TRIO 0390 3815 86 t.n.v. Dichter in Beeld  o.v.v. LHPP. Uw gift is aftrekbaar. Dichter in Beeld is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8213.72.312).
Er zijn intussen vijf Leo Herberghs Poëzie Prijzen (LHPP) uitgereikt. Op deze site vindt u daarover meer informatie. Naar ons oordeel waren de evenementen die we rond de prijsuitreiking organiseerden een succes. Veel poëzieliefhebbers bezochten de bijeenkomsten die we in het Schunck Glaspaleis* te Heerlen. hielden. Vooraf is bepaald dat de LHPP vijf keer uitgereikt zou worden en dat er een wandelpad met poëtische boomstammen in Kunrade aangelegd zou worden. Dat is gebeurd. Daarmee zou dan ook een einde komen aan deze prijs. 
Niettemin wil DiB proberen de ter ere van Leo Herberghs ingesteld prijs voort te zetten. Vooralsnog mikken we op nog eens vijf jaren. De vorm en inhoud kan veranderen, zij het dat het principe van een geldbedrag voor een genomineerde dichter en een beeldende uitwerking van het door de winnaar te maken gedicht als kern van de prijs overeind blijft en natuurlijk ook een prijsuitreiking zoals in het verleden heeft plaatsgevonden. Dichter in Beeld gaat met dit idee aan de slag. We houden u middels deze nieuws-site op de hoogte van de vorderingen. 
Ter informatie over de dichters die de afgelopen vijf jaren de prijs wonnen, gelieve u hier een gebundelde versie van de juryrapporten aan te treffen.   

Jan Hanlo overleed op 16 juni 2015 50 jaar geleden na een ernstig motorongeluk. Ter gelegenheid daarvan organiseren zowel het Museum Valkenburg als ook de plaatselijke bibliotheek evenementen om hem te gedenken. Dichter in Beeld attendeert u er graag op. Als u op deze pagina klikt vindt u meer informatie over beide evenementen. Ze zijn beide van harte aanbevolen.
UITNODIGING
Op vrijdag 1 februari 2019 wordt een Poëzieroute in het stadspark te Kerkrade geopend. Voor het evenement dat ter gelegenheid daarvan wordt gehouden in de Hub (bibliotheek annex theater) te Kerkrade nodigen we u van harte uit. Mogelijk heeft u via de gemeente al een uitnodiging gehad, maar het leek ons aangewezen u als hoofdsponsoren apart uit te nodigen. We zouden uw aanwezigheid zeer op prijs stellen.

Locatie:
Theater/Bieb de Hub
Martin Buberplein 15 
6461NC Kerkrade


Voor als u met de auto naar Kerkrade komt: parkeermogelijkheden zijn er in de directe omgeving o.a. op het Theaterplein, rondom Rodahal of parkeerplaats ziekenhuis Zuyderland gelegen aan de Wijngracht.

U kunt ook gebruik maken van de ingang gelegen aan het Theaterplein 30 (6461 DR).

We heten u van harte welkom op 1 februari 2019. 

De toegang is gratis, a.u.b. wel een plekje reserveren via: info@bibliotheekkerkrade.nl of: 045-763 05 20.

PROGRAMMA
14.00 uur:  Welkomstwoord wethouder Cultuur de heer Jo Schlangen
 
14.10 uur: Johan Dinjens, voorzitter Dichter in Beeld
 
14.15 – 15.30 uur: Voordracht gedichten Poëzieroute Kerkrade  door: 
-   de dichters Wim Heijmans, Loek van de Weijer en Paul Weelen (Kerkraads),
-  de dichters Sasja Janssen, Wiel Kusters, Manuel Kneepkens, Rouke van der Hoek, Maarten van de Berg, Paul Hermans en Frans Budé (Nederlands)
-  Dichter in Beeld: die gedichten waarvan de dichters niet aanwezig kunnen zijn
 
15.30 – 16.00 uur:   Afsluiting
LEO HERBERGHS POEZIEPRIJS
Dichter in Beeld is actief. Een aantal projecten lopen nog en daarover zijn regelmatig nieuwe dingen te melden. We willen dat graag op deze pagina doen.
Leo Herberghs Poëzieprijs nummer 5 op 19 mei 2018 Schunck* Heerlen 
Op 19 mei 2018 vindt de vijfde en laatste uitreiking plaats van de Leo Herberghs Poëzieprijs. Houd de middag op die dag vast vrij in uw agenda. het evenement zal in het Glaspaleis Schunck* in Heerlen worden gehouden. we starten om 13.30 uur. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd.  DiB attendeert u voorts op de onderstaande sponsoractie. 
Leo Herberghs Poëzieprijs voor Frans Budé
Dichter Frans Budé (Maastricht 1945) is de winnaar geworden van de Leo Herberghs Poëzieprijs 2018. Eerder werd hij uitgereikt aan Kreek Daey Ouwens, Emma Crebolder, Maria Barnas en Ben Zwaal. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden en de opdracht een korte dichtregel te schrijven voor het poëziepad in Voerendaal. 
Over Budés poëzie merkt de jury op: ‘Door het eindeloos gevarieerd woord- en beeldspel ontsnapt de dichter aan tijdelijkheid. Opvallend in zijn werk is de grote aandacht voor de fijnste en kleinste elementen in omgeving en landschap’.
De prijs wordt door de Stichting Dichter in Beeld uitgereikt op zaterdag 19 mei 2018. Om 13.30 uur bent u van harte welkom in Schunck te Heerlen. We ontvangen u dan met een kopje koffie, thee of een glaasje fris. Uiteraard is er ook literaire taart. Het literair programma begint om 14.00 uur.

Het organiseren van een dergelijke prijs blijkt toch duurder te zijn dan vooraf was bedacht. Vooral ook omdat Dichter in Beeld een extra stam heeft willen realiseren. Een poëtische boom gewijd aan een gedicht van Leo Herberghs zelf. Ook een kleine documentaire over Leo Herberghs door Lars Konings was vooraf niet begroot.
Dichter in Beeld heeft hiervoor extra subsidie gevraagd. Maar we willen ook particuliere sponsoren proberen te bewegen een donatie te doen ten behoeve van dit project. Vandaar onderstaande donoractie. U verdient met uw bijdrage de poëtische eeuwigheid, een culturele aflaat. Gezegd zij hier ook dat DiB de status van ANBI heeft, waardoor uw gift, hoe prozaïsch, een fiscale en culturele aftrekpost is.
Poëziepark Kerkrade 13 maart 2018
Op 13 maart 2018 werd het poëziepad in Kerkrade in gebruik genomen. Een (foto)verslag daarvan gelieve u hiernaast aan te treffen. Klik op de link Poëziepark Kerkrade en u komt op de betreffende pagina. Dat geldt ook voor de gedichten. Onder de link Gedichten poëziepad Kerkrade gelieve u de gedichten die op de zuilen zijn aangebracht aam te treffen.

misschien ook interessant

terug naar boven