Aanleiding
De aanleiding voor het initiëren van het muurgedicht is tweezijdig. Enerzijds is drie jaar geleden in het plantsoen van het Kindcentrum Anne Frank School een jonge kastanjeboom gesloopt. Deze jonge kastanje was een loot van grote oude kastanjeboom waarop Anne Frank uitkeek vanuit ‘het achterhuis’ aan de Prinsengracht. De tweehonderd jaar oude ‘Anne Frankboom’ is inmiddels gekapt. Om de leegte op een andere manier in te vullen heeft de stichting ‘Dichter In Beeld’ het idee geopperd om een muurgedicht te verbinden aan een opnieuw te planten kastanjeboom. 
Anderzijds wordt de Anne Frank School een kindcentrum waarbij de voor- en naschoolse opvang geheel geïntegreerd wordt met de reeds bestaande verplichte schooluren. De kinderen en hun ouders krijgen de mogelijkheid om vijf dagen per week van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat gebruik te maken van de faciliteiten op school

misschien ook interessant

terug naar boven