Stichting Dichter in Beeld


Doelstelling Dichter in Beeld
Dichter in Beeld wil een intermediair zijn tussen overheid, de dichter en zijn publiek, sponsoren, uitvoerend kunstenaars, etc.
Dichter in Beeld wordt gevormd door Henk Groenwegen, Gert Boonekamp, Johan Dinjens (voorzitter), en Gijs van Elk. 
Bij beschikking heeft de inspecteur der belastingen de stichting Dichter in Beeld aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8213.72.312). 
Ons bankrekening nummer is: NL86 TRIO 0390 3815 86.
U kunt ons te allen tijde mailen: info@dichterinbeeld.nl
Ons adres is: Stg. Dichter in Beeld, t.a.v. Gijs van Elk, Akerstraat 111, 6417 BL Heerlen.

misschien ook interessant

terug naar boven