Dichters in Beeld
Aanleiding
In 2014 nodigde DiB voor de vijfde achtereenvolgende keer een zuidelijke dichter uit te reageren op het landelijke thema van Gedichtendag. DiB stuurt deze Limburgse variant op het landelijke thema op Gedichtendag per e-mail rond via onze mailinglist.
Tot nu toe namen aan onze provinciale Gedichtendag de volgende dichters deel: Hans van de Waarsenburg (2010), Frans Budé (2011), Leo Herberghs (2012), Quirien van Haelen (2013) en Wiel Kusters (2014).
Om dit jubileum van 5 jaar te vieren, vroeg DiB subsidie aan bij LCL om de vijf deelnemers de laten fotograferen. De subsidie werd toegekend. Sindsdien prijken 5 sfeervolle portretten, gemaakt door Jean Schijen, op onze site. Zie deze website onder Gedichtendag. 
Gewenst vervolg: publicatie 21 foto’s
Graag breidt DiB bovenstaande project uit door nog 16 (daarmee in totaal  21) zuidelijke dichters te laten fotograferen. Vervolgens willen we de deelnemende dichters confronteren met hun portretfoto en ze vragen daar poëtisch op te reageren. 
De 5 hierboven genoemde foto’s werden gemaakt door Jean Scheijen. Graag liet DiB de overige ongeveer 16 foto’s door dezelfde fotograaf maken, zodat er een vorminhoudelijke eenheid blijft bestaan.
De deelnemers werden geselecteerd en benaderd door het bestuur van DiB. Als externe adviseur tradt op Gert Boonekamp. De selectie is gebaseerd op kwaliteit en enige band met het zuiden in het algemeen en/of Limburg in het bijzonder.
Publicatie
DiB publiceerde de 21 foto’s en de bijhorende gedichten publiceren op haar website. .
Expositie
Ook heeft DiB, in samenwerking met Centre Céremique in Maastricht,  de foto’s met de gedichten geëxposeerd in de hal van Centre Céramique.

misschien ook interessant

terug naar boven