Dichters in Beeld
Aanleiding
In 2014 nodigde DiB voor de vijfde achtereenvolgende keer een zuidelijke dichter uit te reageren op het landelijke thema van Gedichtendag. DiB stuurt deze Limburgse variant op het landelijke thema op Gedichtendag per e-mail rond via onze mailinglist.
Tot nu toe namen aan onze provinciale Gedichtendag de volgende dichters deel: Hans van de Waarsenburg (2010), Frans Budé (2011), Leo Herberghs (2012), Quirien van Haelen (2013) en Wiel Kusters (2014).
Om dit jubileum van 5 jaar te vieren, vroeg DiB subsidie aan bij LCL om de vijf deelnemers de laten fotograferen. De subsidie werd toegekend. Sindsdien prijken 5 sfeervolle portretten, gemaakt door Jean Schijen. Zie deze website onder Gedichtendag. 
Gewenst vervolg: publicatie 20 foto’s
Graag breidde DiB bovenstaande project uit door nog ongeveer 15 (daarmee in totaal rond de 20) zuidelijke dichters te laten fotograferen. Vervolgens willen we de deelnemende dichters confronteren met hun portretfoto en ze vragen daar poëtisch op te reageren. 
De 5 hierboven genoemde foto’s werden gemaakt door Jean Scheijen. Graag liet DiB de overige ongeveer 15 foto’s door dezelfde fotograaf maken, zodat er een vorminhoudelijke eenheid blijft bestaan.
De deelnemers werden geselecteerd en benaderd door het bestuur van DiB. Als externe adviseur tradt op Gert Boonekamp. De selectie is gebaseerd op kwaliteit en enige band met het zuiden in het algemeen en/of Limburg in het bijzonder.
Publicatie
DiB publiceerde de 20 foto’s en de bijhorende gedichten publiceren op haar website. Maar alvorens dat te doen, bundelde DiB de resultaten in een exclusieve publicatie, vorm te geven door Marc Vleugels (studio3005.nl). We streven naar een oplage van 100 exemplaren.
Expositie
Ook heeft DiB in samenwerking met Centre Céremique in Maastricht  de foto’s met de gedichten geëxposered in de hal van Centre Céramique.

misschien ook interessant

terug naar boven