Juryrapport Kreek Daey Ouwens
De jury droeg Kreek Daey Ouwens voor als  dichter voor de Leo `herberghsprijs 2014. De eerste LHPP-winnaar.
De jury koos als eerste dichter die de Leo Herberghs Poëzieprijs krijgt:  Kreek Daey Ouwens!!!
Kreek Daey Ouwens (1942) publiceert nog, is een dichter met een landelijk erkende kwaliteit en vertoont een grote affiniteit met het werk van Leo Herberghs. Daarmee voldoet ze aan de drie criteria die Leo, de jury en het bestuur formuleerden
Paul Hermans duidde de affiniteit van Kreek Daey Ouwens met vooral het latere werk van Leo Herberghs als een ‘echte congenialiteit, met eenzelfde geest van stilte en van aandacht voor het kleinste, het karige, concrete en verzwegene.
Die kwaliteit vind je bij Leo in een hoge ademtocht, bij Kreek in uiterste breekbaarheid en verzwegenheid, die je de adem soms beneemt. Je neemt haar kwetsbaarheid waar omdat je het wankelen aan de rand van de afgrond voelt, maar tegelijkertijd is diezelfde kwetsbaarheid vervuld van een zachte onverzettelijkheid en weerbaarheid.’ Tot zover Paul Hermans, die voor de verdere tekst ook inspirerend was.
Hoe je van een weiderand met een boom, van een steen in een weiland, van een erf met kippen of een lepel bij het eten, poëzie kunt maken, bewijzen Leo en Kreek. De dingen hebben geen epitheta nodig; de naakte en tastbare alledaagsheid wordt gekozen en betoverd. Haar gedichten hebben een verraderlijke geheimzinnigheid en versluieren als het ware de ogenschijnlijk duidelijke beelden. Haar gedichten schuren en zijn soms dreigend. Hoe ze tijdelijkheid en eeuwigheid tot spanning brengen, ontdekt u door het lezen van hun gedichten, iets wat de jury vandaag tot een ethische en esthetische verplichting maakt.
Kreek Daey Ouwens is een unieke stem in de Nederlandse poëzie. In De achterkant, een publicatie uit 2009 schrijft ze:  ‘het zal erop neerkomen dat ik mijzelf moet laten leven..’. In elk gedicht uit deze onwaarschijnlijk krachtige bundel vindt de tere en onbreekbare kwetsbaarheid taal en spanning en krijgen dagelijkse voorwerpen uit haar omgeving een haast sacrale kracht. Zo bevecht Kreek haar levend leven, zo dicht ze van leven en dood, zowel in de dramatische als in de alledaagse, harde, concrete betekenis van deze woorden.
Namens de jury van de LHPP,
Gert Boonekamp, juryvoorzitter

Boomstam gedicht Kreek Daey Ouwens

misschien ook interessant

terug naar boven