Voor de landelijke Gedichtendag (26 januari 2012) stelde de Heerlense dichter Leo Herberghs het onderstaande gedicht ter beschikking.
Zijn gedicht 'stroom' werd speciaal voor deze gelegenheid geschreven en sluit aan bij het landelijke thema Stroom.

Leo Herberghs

Leo Herberghs (Heerlen, 21 juli 1924) is de dichter van het Limburgse landschap. ‘Een boom ontroert mij, een landschap, een pad. Ik haal al deze dingen van de natuur dichterbij zodat ik met hen versmelten kan’, aldus Herberghs.
Poëzie van hem is vertaald in het Frans en Duits. Gedichten van Herberghs zijn opgenomen in de ‘Dikke Komrij’, de maatgevende bloemlezing Nederlandstalige poëzie van Gerrit Komrij.
Leo Herberghs is in 2010 door de Provincie benoemd tot ‘Limburger van verdienste’.
Stichting Dichter in Beeld streeft er naar het bijgevoegde gedicht stroom van Leo Herberghs monumentaal uit te voeren in de nabijheid van de Heerlense Caumerbeek. 
stroom

anderen wonen in erts
anderen in paarden, in de
stilte van mossen. maar vissen
wonen in kamers
en slaan bladzijden om
van onleesbaar water

als ze slapen komen zij
onze slaap binnen
verontrusten ons, bekleden ons
met vinnen en schubben
en treurige vissenogen

leo herberghs

misschien ook interessant

terug naar boven