Maud Vanhauwaert is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Leo Herberghs Poëzieprijs 2023. Ze heeft intussen de prijs geaccepteerd. Dichter in Beeld is daar heel blij mee en is er van overtuigd met haar een gerenomeerd dichter aan het lijstje van geweldige prijswinnaars te kunnen toevoegen. In 2020 won Maarten  van der Graaff deze prijs. Vervolgens Marieke Lucas Rijneveld in 2021 en Radna Fabias in 2022. Mogelijk heeft u het evenement ter gelegenheid van de uitreiking aan de vorige winnaars bijgewoond. Dichter in Beeld heeft deze evenementen als een succes ervaren en heeft op deze site er verslag van gedaan (klik hierboven op de naam van de prijswinnaar). 
Ook deze keer wil Dichter in Beeld de uitreiking luister bijzetten door een hopelijk mooi literair evenement in Centre Céramique te Maastricht. Het evenement is op zondag 8 oktober 2023 's  middags van 14.00 uur tot +/- 16.00 uur. Als u er graag bij wil zijn, zet de datum alvast in uw agenda en stuur ons een email om uw belangstelling kenbaar te maken. We sturen u dan een uitnodiging.
Govert Derix zal ter gelegenheid van de uitreiking van de LHPP 2023 aan Maud Vanhauwaert een lezing geven met de titel 'Beschermd door poëzie'. Eerder hield hij al een lezing voor de LHPP. Dat was in 2021. Ik verwijs u er graag naar. Klik op deze link 

misschien ook interessant

LHPP Route Lage Fronten
Dichter in Beeld heeft, in overleg met de gemeente Maastricht, de gedichtenroute gesitueerd in de Lage Fronten. Dit is een ruig stadspark in Maastricht, nabij het Sphinxkwartier.
2020
LHPP 2020
De eerste Leo Herberghs Poëzieprijs uit een nieuwe reeks van 5 jaren werd op 26 september 2020 uitgereikt aan Maarten van der Graaff. Het evenement werd gehouden in 'The Basement Bar' in het Students Hotel in Maastricht (Sphinxgebouw).
2020
Projectplan LHPP Maastricht
Dit document behelst een projectvoorstel om te komen tot een poëzieprijs op naam (Leo Herberghs Poëzieprijs; hierna LHPP) die bestaat uit enerzijds de opdracht aan een dichter tot het schrijven van een gedicht en anderzijds de plaatsing van dat gedicht in de publieke ruimte van Maastricht.
2019
Donateurs LHPP
Een project als de Leo Herberghs Poëzieprijs kost veel geld. Inmiddels hebben een flink aantal organisaties geld gedoneerd of in het vooruitzicht gesteld. Op deze pagina gelieve u de namen van de donateurs aan te treffen.
2020
Juryrapport Maarten van der Graaff
Hier vindt u het uitgebreide juryrapport geschreven door Frans van Wijmen (voorzitter) en in verkorte versie voor gedragen door Merlijn Huntjens (jurylid). Henk Groenewegen was het andere jurylid.
2020
LHPP 2021
De tweede Leo Herberghs Poëzieprijs uit een nieuwe reeks van 5 jaar werd op 18 september 2021 uitgereikt aan Marieke Lucas Rijneveld. Het evenement vond plaats in het souterrain van Centre Céramique. Vanwege covid-19 konden slechts 45 gasten ontvangen worden. 
2021
LHPP 2022
De derde Leo Herberghs Poëzieprijs is op 1 oktober 2022 uitgereikt aan Radna Fabias. Het evenement rond de uitreiking heeft plaatsgevonden in Het Centre Céramique te Maastricht. Met rond de 80 gasten is het volgens Dichter in Beeld goedbezocht, hetgeen ons deugd doet. Er is kennelijk veel belangstelling voor het werk van deze jonge dichter. 
2022
terug naar boven