Kunsttoepassing
BEEKZANG – Hans Tentije
BEEKZANG
Het binnenduin is ruigte en verstuiving, de grijszwarte takken
van de dorens laten hun bessen rijpen voor spreeuwen en kraaien, een stel
kapmeeuwen probeert luid krijsend een indringer
uit hun territorium te verjagen, als tussen laag struweel
het hartsverlangen opwelt, de drang
die murmelend, stamelend zijn weg landinwaarts zoekt –

daarginds, even voorbij het vroegere Rooswijk
ontspringt zo de Scheijbeeck, vrij meanderend in het begin, maar verderop
gewetenloos rechtgetrokken - ik herinner me
de imposante oude boerderij aan het eind van de Bosweg
wanneer je van Wijk aan Zee kwam, de put
op het erf, het gekletter van emmer en ketting soms

ook die bedoening moest, samen met vele hectaren ongerept
landschap, plaats maken voor weer nieuwe koud -
of warmbandwalserijen, in mijn slaap valt het klaphek dat er stond
af en toe hard achter mij dicht –

moeilijk, onmogelijk bijna, je nu nog een voorstelling
te maken van hoe het ooit geweest is toen onder eendere wolkenluchten
hier de eerste buitens werden aanbesteed, de lustoorden
met hun waranden en dreven, ommuurde moestuinen, volières
en oranjerieën, hoe baltsende pauwen bij Holland
op zijn Smalst hun staartveren waaiervormig, grootogig spreidden

generaties later gaan hun schorre kreten in het geraas
van de Velserweg, van ontzaglijke goederentreinen verloren, het verschiet
werd nietsontziend geschonden - waar het water
weide en geestgrond, armoede en rijkdom, buurtschappen
uit elkaar hield, is ten slotte alleen
de beek trouw aan zijn omgeving gebleven

en nog altijd kan hij niet van het leven scheiden –
net zomin als jij of ik​​​​​​​
Een ‘brug’ in het verlengde van de beek
Locatie Park Westerhout in Beverwijk
Als je Park Westerhout inloopt (via de ingang aan de Westerhoutweg) en de beek volgt, liggen naongeveer 100 meter, drie tegen elkaar aanliggende stelconplaten. Deze liggen prachtig in het verlengdevan de beek. Een perfecte plek voor het gedicht Beekzang.​​​​​​​
Vorm, inhoud en omgeving
Het idee is de stelconplaten te vervangen door betonplaten waar het gedicht Beekzang op te lezen is.
Door de inhoud van het gedicht, de stemmige omgeving en de afgedrukte letters in het beton, heefthet ontwerp iets weg van een monumentaal werk. Maar wel een werk waar overheen wordt gelopen, modderig wordt en waar de letters zich vullen met zand.
De brug maakt deel uit van de omgeving waardoor de locatie zelf evenveel aandacht krijgt als het gedicht. Bovendien is een brug een praktisch ‘ding’, niet per se een kunstwerk dat op zich zelf staat.
Gelegen in een toegankelijk wandelgebied: terloops stuit je op het gedicht en al lezende stroomt debeek onder je door.
Materiaal en afmeting
De brug zal bestaan uit 6 betonnen delen, een strofe per deel. Deze delen zullen t.o.v. elkaar ongelijk van formaat zijn. De gezamenlijke afmeting is 5 x 2,5 meter / dikte 15 cm.
Er kan gebruik worden gemaakt van de bestaande fundatie.​​​​​​​

misschien ook interessant

terug naar boven