Jan Hanlo Monument in Valkenburg
Inleiding
De schrijver en dichter Jan Hanlo (Bandung 29 mei 1912- Maastricht, 16 juni1969) woonde in Valkenburg aan de Geul in zijn poorthuisje van de Geerlingshof. DiB realiseerde op die locatie een monument voor het schrijver- en dichterschap van Jan Hanlo. Met een gedenksteen wil de stichting memoreren dat op die plek, nu het Stiena Ruypers Park geheten, Jan Hanlo woonde in zijn poorthuisje.
Hanlo  schreef gedichten, waarvan met name ‘Oote’ de aandacht trok. De rest van Hanlo’s oeuvre is minder avantgardistisch en wordt gekenmerkt door het gebruik van heel diverse stijlen. Rode draad in zijn werk is steeds de unieke eigen(aardig)heid van Jan Hanlo. Hanlo woonde afwisselend in Amsterdam en Valkenburg aan de Geul. Uiteindelijk vestigde hij zich in Valkenburg in het poorthuisje van hoeve Geerlingshof.
Stichting Jan Hanlo Essayprijs over Hanlo:
JAN HANLO (1912-1969) vond zichzelf micro-productief. Tijdens zijn leven produceerde hij drie boeken: Verzamelde Gedichten (1958), In een gewoon rijtuig (1966) en Moelmer (1967). Pas na zijn dood bleek dat zijn oeuvre omvangrijker was. Postuum verscheen Go to the mosk (1971), Zonder geluk valt niemand van het dak (1972) en Mijn benul (1974) en de tweedelige dundruk-uitgave Brieven (1989).
Het grootste deel van Hanlo's werk wordt gevormd door zijn brieven. Hij woonde alleen. De brief was voor hem het belangrijkste middel om het contact met de buitenwereld te onderhouden. In die brieven komen onderwerpen aan bod die we al uit zijn gedichten en proza kennen: de vrije wil, godsbesef, traditie en experiment in de poëzie, toeval en kansberekening, erotiek en sexualiteit. Daarnaast schreef hij zijn correspondenten over de meest uiteenlopende zaken. Hij maakte ruzie met een priester omdat hij het leven van een mens boven een muis stelde, peinsde erover of een wolk ooit de vorm van een schaakbord kan aannemen en correspondeerde jarenlang over de spelling van het Antwerps waarin hij een gedicht wilde schrijven. (Bron: Flaptekst 'Jan Hanlo Brieven’, 1989)
Bron: www.janhanloessayprijs.nl
Protest… en overeenstemming
Er is al eens eerder gepoogd, in 2001, de plek waar Hanlo’s poorthuisje stond te noemen naar Jan Hanlo. Dat is toen door protest van omwonenden niet gelukt. Stichting Dichter in Beeld nam in 2012, de 100e verjaardag van Hanlo, het voortouw alsnog tot een gedenksteen te komen op de plek waar Hanlo gewoond heeft. In de periode eind 2012 - medio 2013 heeft onze stichting overeenstemming bereikt met de Vereniging van Eigenaren van de bewoners van het Stiena Ruypers Park over de vorm van een monument voor Jan Hanlo op die locatie. Dit is niet onopgemerkt gebleven: de regionale en landelijke pers (NRC, Volkskrant) heeft hier aandacht aan besteed. Radiomaker Joost Wilgenhof vroeg toestemming aan Dichter in Beeld de totstandkoming van het monument voor Jan Hanlo te volgen. De radiodocumentaire werd medio 2014 uitgezonden door de NPS. Ruim een jaar volgde hij de bestuursleden van stichting Dichter in Beeld bij het tot uitvoering brengen van hun voornemen een gedenksteen voor Jan Hanlo in Valkenburg te realiseren. Prominent aan het woord komt steenhouwer Tycho Flore uit St.-Geertruid.
De stichting Dichter in Beeld had regelmatig en goed overleg met de bewoners. Dit heeft uiteindelijk geleid tot groen licht voor het onderstaande ontwerp voor het monument Jan Hanlo.
Ontwerp monument
De gedenksteen voor Jan Hanlo werd geplaatst op de plek waar het poorthuisje stond. Op foto’s is te zien hoe mooi dit huisje was: er was veel aandacht besteed aan de versiering van de deur en de daklijsten. Steenhouwer Tycho Flore uit St. Geertruid hakte een afbeelding van dit bijzondere huisje uit hardsteen. Met de hand hakte hij uit de steen tevens een dichtregel van Hanlo  en een informatieve tekst. 
Enquête dichtregel
De bewoners van het Stiena Ruypers Park verzochten ons om betrokken te worden bij de keuze voor de dichtregel die op de gedenksteen zal komen te staan. Daar gaven we graag gehoor aan, omdat we dit verzoek beschouwen als een teken van betrokkenheid. Ze konden kiezen uit de volgende dichtregels:
zo meen ik dat ook jij bent (1)
ik noem je bloemen etc.
Waarover zal ik zingen (4)
Oote oote oote boe (1)
ik noem je: merel in de vroegte (2)
Zonder angel / In Archangel
…………………… (een door u aan te dragen dichtregel van Jan Hanlo) (2)
De reacties per keuzemogelijkheid zijn aangegeven tussen haakjes (). Een meerderheid koos voor: ‘Waarover zal ik zingen’.
Publieksacties
Eind 2012 en begin 2013 heeft Dichter in Beeld twee publieksacties opgezet om via particulieren geld in te zamelen voor het monument voor Jan Hanlo. De eerste actie vond plaats in samenwerking met uitgeverij Van Oorschot: wie € 100,- doneerde ten behoeve van het monument, kreeg van Van Oorschot het toen recent verschenen Verzameld prozawerk van Hanlo cadeau t.w.v. € 45,-. Deze actie bracht Dichter in Beeld een totaalbedrag van  € 1.000,-- op ten behoeve van het monument.
Een tweede actie was de verkoop van prenten bij de gelegenheid van Hanlo’s 100e verjaardag. De 100 genummerde prenten werden gemaakt door de jonge kunstenaar Renée van der Zanden. Deze verkoopactie leverde Dichter in Beeld € 917,-- op ten behoeve van het Hanlo-monument.
Verkenning plaats waar Jan Hanlo Monument komt
Evenement rond onthulling Jan Hanlo Monument
Onthulling monument door burgemeester 

misschien ook interessant

terug naar boven