Leo Herberghs Poëzieprijs Maastricht
Andermaal gaat DiB een jaarlijkse LHPP organiseren. Ditmaal in samenwerking met de gemeente Maastricht. We trachten dit project voor vijf jaren te realiseren. De gemeente heeft inmiddels haar adhesie met dit project betuigt.
2019
Projectplan LHPP Maastricht
Dit document behelst een projectvoorstel om te komen tot een poëzieprijs op naam (Leo Herberghs Poëzieprijs; hierna LHPP) die bestaat uit enerzijds de opdracht aan een dichter tot het schrijven van een gedicht en anderzijds de plaatsing van dat gedicht in de publieke ruimte van Maastricht. De prijs is een voortzetting van de eerder door DiB georganiseerde Leo Herberghs Poëzieprijs, die na vijf keer te zijn uitgereikt in die vorm is geëindigd.
2019
LHPP Route Hoge Fronten
Dichter in Beeld stelt voor om de gedichtenroute in De Hoge Fronten te situeren. Dit is een ruig stadspark in Maastricht, nabij het Sphinxkwartier.
2020
Donateurs LHPP
Een project als de Leo Herberghs Poëzieprijs kost veel geld. Inmiddels hebben een flink aantal organisaties geld gedoneerd of in het vooruitzicht gesteld. Op deze pagina gelieve u de namen van de donateurs aan te treffen.
2020