Laatste nieuws
Op deze pagina willen we u graag informeren over onderhanden projecten, over evenementen of projecten die net afgesloten zijn. Het laatste nieuws dus van Dichter in Beeld.
2019
Stichting Dichter in Beeld
Bij notariële akte van 16 oktober 2009 werd de Stichting Dichter in Beeld gevestigd te Heerlen opgericht. Op die dag werden tevens de statuten vastgesteld. De stichting werd voor onbepaalde tijd opgericht. Stichting Dichter in Beeld is een organisatie zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt om dichters en hun gedichten een fysieke plek te geven in het straatbeeld en landschap.
2009
Bestuur Dichter in Beeld
Het bestuur van Dichter in Beeld wordt gevormd door Johan Dinjens (voorzitter), Harald Merckelbach, René Corten en Gijs van Elk (secretaris/penningmeester).
2010
Beleidsplan 2019-2025
De Stichting Dichter in Beeld heeft een meerjarig beleidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de stichting projecten tracht te realiseren die voldoen aan de doelstelling van de organisatie.
2019